Vecozolu 100, Tīraine, Mārupes
logo-no-background.fw

Paralimpiskais sports ar zirgiem

Mūsu programma paralimpiskajā sportā ar zirgiem ir veltīta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot viņiem iespēju nodarboties ar sportu un piedalīties jāšanas nodarbībās. Šī programma ir izstrādāta, lai būtu pieejama un atbalstoša visiem, neatkarīgi no fiziskajām vai sensorajām iespējām, veicinot fizisko veselību, pašapziņu un sociālo iekļaušanos.

Programmā piedāvātais paralimpiskais sports ar zirgiem iekļauj adaptētas jāšanas nodarbības, kas ir speciāli pielāgotas, lai atbilstu katras dalībnieka individuālajām vajadzībām. Nodarbības tiek vadītas ar sertificētu instruktoru palīdzību, kuri ir apmācīti strādāt ar cilvēkiem ar dažāda veida īpašām vajadzībām. Instruktori izmanto īpašas metodes un aprīkojumu, lai nodrošinātu drošu un efektīvu treniņu pieredzi.

Mūsu galvenais mērķis ir radīt pozitīvu un atbalstošu vidi, kurā dalībnieki var gūt prieku no jāšanas un uzlabot savu fizisko stāvokli. Jāšanas sports var palīdzēt uzlabot muskuļu tonusu, koordināciju, līdzsvara sajūtu un vispārējo fizisko labsajūtu. Tāpat šis sports sniedz iespēju attīstīt emocionālo un sociālo labklājību, veicinot pašcieņu, neatkarību un pozitīvu mijiedarbību ar zirgiem un citiem sportistiem.

Dalība paralimpiskajā sportā ar zirgiem ne tikai sniedz fiziskas labklājības priekšrocības, bet arī dod iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piedalīties sacensībās un sporta pasākumos. Tas ļauj sportistiem ne tikai demonstrēt savas prasmes un sasniegumus, bet arī veicina vienlīdzīgu iesaistīšanos sporta pasaulē, radot pozitīvu un iedvesmojošu vidi visiem iesaistītajiem.

Kopumā, mūsu paralimpiskā sporta programma ar zirgiem ir izstrādāta, lai sniegtu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju piedalīties jāšanas sportā, veicinot viņu fizisko, emocionālo un sociālo labklājību. Mēs esam apņēmušies nodrošināt atbalstošu un iekļaujošu vidi, kurā katra persona var sasniegt savu maksimālo potenciālu.

Scroll to Top