Vecozolu 100, Tīraine, Mārupes
logo-no-background.fw

Adaptīvais jāšanas sports

Mūsu adaptīvā jāšanas sporta programma ir izstrādāta, lai piedāvātu jāšanas treniņus cilvēkiem, kuri, dažādu iemeslu dēļ, nevēlas vai nespēj trenēties augsta līmeņa sasniegumu paraiejādes sportā. Šī programma ir piemērota gan iesācējiem, gan tiem, kuri jau ir iepazinuši jāšanas pamatus, bet meklē mazāk konkurences un vairāk pieejamības un pielāgojamības savām individuālajām vajadzībām.

Adaptīvais jāšanas sports ir veidots, lai būtu elastīgs un atbalstošs, akcentējot jāšanas prieku, fizisko aktivitāti un personīgo sasniegumu, nevis tikai sacensību rezultātus. Programma piedāvā plašu treniņu klāstu, kas ietver gan teorētiskas zināšanas par zirgu kopšanu un uzvedību, gan praktiskās jāšanas prasmes, kas pielāgotas katram dalībniekam atbilstoši viņa spējām, vēlmēm un mērķiem.

Mūsu instruktori ir profesionāli un pieredzējuši speciālisti, kas ir apmācīti darbā ar dažādu līmeņu jātniekiem, nodrošinot, ka katra dalībnieka pieredze ir droša, produktīva un patīkama. Instruktori strādā ciešā sadarbībā ar dalībniekiem, lai identificētu individuālos mērķus un pielāgotu treniņu programmu, veicinot gan fiziskās, gan emocionālās labklājības uzlabošanu.

Programma īpašu uzmanību velta arī sociālajai iekļaušanai un kopienas veidošanai, veicinot sadarbību un draudzību starp dalībniekiem. Tiek organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, kas sniedz iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, atbalstīt vienam otru un izveidot ilgstošas draudzības.

Adaptīvais jāšanas sports ir vērtīgs resurss cilvēkiem, kas meklē alternatīvas pieejas sportam, kurā prioritāte ir pieejamība, personīgā attīstība un kopienas sajūta. Šī programma piedāvā iespēju ikvienam gūt labumu no jāšanas sporta, neatkarīgi no fiziskajām spējām vai sportiskajiem mērķiem, veicinot fizisko veselību, pašapziņu un pozitīvu dzīves attieksmi.

Scroll to Top